Rajd Turystyczny

Rajd Turystyczny – nowa, nieznana dotąd formuła połączenia motoryzacji z rywalizacją, zabawą i lokalnymi atrakcjami. Doskonała forma integracji i spędzania wolnego czasu.

Harmonogram rajdu:
– wprowadzenie
– podział grupy na dwuosobowe zespoły i przyporządkowanie samochodów
– wydanie książek drogowych i map rajdu
– start rajdu
– na całej kilkudziesięciokilometrowej trasie zlokalizowane zostaną punkty z konkursami/zadaniami do wykonania przez uczestników
– obiad
– uroczysta kolacja połączona z podsumowaniem rajdu i rozdaniem nagród

Zapytaj o ofertę